HelpKidzLearn

Av Arne Robertsen

https://www.helpkidzlearn.com
Informasjon om tester og testsituasjon:

Arne Robertsen har testet med to brytere sammen med spesialpedagog Øyvind Jensen. De har testet spillene «Shhhh» og «Touch to jump» på helpkidzlearn.com

De har testet på PC og med Rolltalk tilkoblet TV på ca. 50 tommer. Arne bruker to brytere for å kontrollere spillet. De har testet 3 ganger – ca. 15 minutter hver økt.

Arne har vanskelig for å se grafikken i spillene og spesialpedagog har derfor forklart hva som skjer på skjermen og hva som skjer når han trykker på bryterne.

Tilbakemelding på testingen
  • Spillet fungerer greit
  • Bruk av lenker gikk greit
  • Spillet fungerte ikke med auditiv skanning
  • Arne likte spillet
  • Han tror spillet er motiverende for de det er tilegnet 
  • Arne likte lyden på spillene og likte når Øyvind forklarte hva som hendte
  • For pedagogen var synes spillet greit å bruke og forstå. Det var vanskelig for Arne å gjøre alene
  • Jeg synes spillet/ nettsiden var greit å forstå – for pedagog ja. For vanskelig for Arne å gjøre alene
  • De synes man kunne lære noe av spillet
  • De synes ikke spillet formidler noe som var viktig
Kommentarer fra testerne

Den største utfordringen er å finne spill og aktiviteter som passer for auditiv skanning. Spillene vi har testet har noen lyder, men ingen stemme eller lignende for å orientere seg. Det er heller ingen muntlige instruksjoner. Det har vært f. eks vært fint om man i et spill kunne fått en instruksjon om å finne hunden. Man kunne deretter skannet ulike dyrelyder i forsøk om å finne den som hører til hunden.

Noen spill har vi unnlatt å teste fordi de ikke lot seg enkelt konfigurere med bryterstyring.